Sivut päivitetty 18-02-2020

© Suomen Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys (SALLY) ry

© Mistelikuvat/Mistletoe-Images: Jürg Buess  – Institut Hiscia, Arlesheim (CH)

Mistelihoito

Euroopassa lähes 80 % syöpäpotilasta käyttää täydentäviä hoitoja. Tämä kehityssuunta on havaittavissa myös Pohjoismaissa, joissa biolääketiede yleensä suhtautuu kriittisesti CAM-hoitoihin. Täydentäviä hoitoja käyttävistä yli 60 % valitsee erityisesti mistelivalmisteet. Valkoisesta mistelistä (Viscum album L.) valmistetut uutteet ovat saksankielisissä Euroopan maissa eniten määrättyjä lääkevalmisteita integratiivisessa syöpähoidossa.

 

Onkologiassa käytetty mistelihoito valmistetaan ainoastaan Viscum album L. uutteesta. Hoito toteutetaan yleensä injektioina ihon alle (s.c.) ja se on tarkoitettu tukihoidoksi tavanomaisten syöpähoitojen rinnalle. Näin ollen onkologinen mistelihoito erottuu kansanlääkinnässä ja fytoterapiassa käytetyistä mistelihoidoista, joissa käytetään yleensä muita mistelilajeja kuin Viscum album L) ja joissa vailmisteet otetaan yleensä suun kautta esim. sydän- ja verenkiertosairauksien tukihoidoksi.

 

Mistelin käyttö syövän tukihoitona sai alkunsa 1910 -luvulla Rudolf Steinerin tuotua esille, että vertailtaessa mistelikasvin kasvitieteellisiä ominaispiirteitä syövän kasvu- ja käyttäytymistapaan on löydettävissä yhteneväisyyksiä. Filosofian tohtori Rudolf Steiner tunnetaan antroposofian perustajana, mm. antroposofisen lääketieteen, steinerpedagogiikan ja biodynaamisen viljelyn perustajana. 

 

Mistelin käytöstä onkologiassa  on saatu lisääntyvässä määrin  tutkimustietoa viimeksi kuluneen 100 vuoden aikana.

Nykyään  onkin runsaasti tutkimusnäyttöä  misteliuutteen ainesosista sekä mistelin immuunimodulatorisista ja sytotoksisista vaikutuksista. Mistelihoidon vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta on olemassa myös lisääntyvä määrä  kliinisiä tutkimuksia  eri syöpäsairauksissa yksin tai yhdistettynä perinteisiin onkologisiin hoitoihin.

 

Tämän sivuston tarkoituksena on antaa tietoa mm. tämänhetkisestä tutkimusnäytöstä mistelihoidossa, mistelihoidon vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta sekä sen yhteisvaikutuksista muiden syöpähoitojen kanssa. Tässä kuvataan myös sitä, miten mistelihoitoa käytetään.

 

Sivuston kohderyhmä ovat lääkärit, erityisesti onkologit, viranomaiset, tutkijat ja myös taustatiedoista kiinnostuneet mistelihoidon käyttäjät. Sivuston rakenne perustuu mahdollisiin kysymyksiin, joihin mainitut kohderyhmät törmäävät jokapäiväisessä työssään. Tiedot eivät korvaa toimivaa potilas-lääkärisuhdetta.

Mistelihoidon yhteisvaikutus muiden syöpähoitojen kanssa