top of page
05_Mai_2012_sreen.jpg

Valmisteet

Integratiivisessa onkologiassa käytetyt antroposofiset mistelivalmisteet ovat tällä hetkellä abnobaVISCUM®, Helixor®, Iscador® ja Iscucin®.

Mistelikasvit kerätään sekä kesällä että talvella, jotta saadaan kantaliuokset sekä kesämistelistä ja talvimistelistä.

Kantaliuokset valmistetaan koko kasvin ekstrakteista. Valmistusprosessit on standardoitu, jotta saadaan mahdollisimman tasaiset misteliaineenosien pitoisuudet. Valmistuksessa noudatetaan raaka-aineen keruusta lopulliseen ampullin etiköintiin asti GMP (good manufactural practice) -käytäntöä.

Valmistusprosessissa kantaliuokset eritellään sen isäntäpuun mukaan, josta misteli on kerätty.

Mistelit ovat peräisin  kuusen Abies (A), vaahteran Acer (Ac), mantelipuun Amygdalus (Am), koivun Betula (B), orapihlajan Crataegus (C), saarnin Fraxinus (F), omenapuun Malus (M,) männyn Pinus (P), poppelin Populus (Po), tammen Quercus (Qu), pajun Salix (S), lehmuksen Tilia (T) ja jalavan Ulmus (U) oksilta.

 

Mistelikasvin ominaisuudet ja kasviuuteen koostumus riippuu isäntäpuusta, jossa misteli kasvaa. Tästä syystä isäntäpuun valinnalla on merkitystä mistelin käytössä. Isäntäpuu näkyy valmisteen nimessä kuten M=malus, P=pinus jne.

Mistelikasvit kerätään sekä kesällä että talvella huomioiden myös kasvin sukupuolen suhdetta. Sato prosessoidaan menetelmillä,  jotka vaihtelevat hieman eri valmistajien välillä.

Lisätietoja mistelihoidosta integratiivisessa onkologiassa: 

Videodokumentti “Misteli esimerkkinä integratiivisesta onkologiasta

https://youtu.be/nx04emcIY8k

Dokumentti on 6. jakso seitsemänjaksoisessa dokumenttisarjassa antroposofisesta lääketieteestä "Die Kunst des Heilens / The Art of Healing" (©Medical Section at the Goethanum, Dornach, CH, suomenkielinen tekstitys)  

Baumgartner S, Flückiger H, Kunz M, Scherr C, Urech K. Evaluation of preclinical assays to investigate an anthroposophic pharmaceutical process applied to mistletoe (Viscum album L.) extracts. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014:1–8. DOI: https:// doi.org/10.1155/2014/620974.

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2014/620974/

abnobaVISCUM® valmisteita on saatavilla eri isäntäpuista kuten kuusesta (Abietis), vaahterasta (Aceris), mantelipuusta (Amygdali), koivusta (Betulae), orapihlajasta (Crategi), saarnista (Fraxini), omenapuusta (Mali), männystä (Pini) ja tammesta (Quercus).

Lääkkeet valmistetaan mistelikasvin lehdistä, varsista ja marjoista, jotka kerätään eri isäntäpuista kesällä ja talvella. Mistelisadosta puristetaan hapettomissa olosuhteissa vetinen uute erityisen menetelmän avulla. Näin saatu uute sisältää 75% kasvin lähtöainetta, joka mahdollistaa sen, että abnobaVISCUM® valmisteisiin saadaan tarvittaessa myös erityisen korkeita pitoisuuksia mistelin vaikuttavista aineista.

Uuttamisen jälkeen itsekustakin isäntäpuusta saatu kesä- ja talvipuristemehu sekoitetaan huoneenlämmössä erityisellä virtausmenetelmällä.

 

Kantaliuokset laimennetaan eri vahvuuksiin (20mg, 2mg, 0,2mg ja 0,02 mg) tai

”potensoidaan” homeopaattisiin vahvuuksiin (D6, D10, D20 ja D30) homeopaattisessa farmakopoessa (HAB) kuvattujen ohjeiden mukaan. Valmis tuote jaetaan steriilisti ampulleihin farmaseuttisen GMP:n mukaisesti. 

Katsausartikkeli:

Scheer R ja Leneweit G. Das Mistelpräparat abnobaVISCUM. Der Merkurstab, Zeitschrift für Anthroposophische Medizin2021;74(3):208-214.

DOI: https://doi.org/10.14271/DMS-21355-DE

 

Lisätietoja suoraan valmistajalta www.abnoba.de

Helixor® lääkkeet valmistetaan koko mistelikasvista (lehdet, varret, kukat ja marjat), jotka kerätään neljä kertaa vuodessa. Näin otetaan huomioon mistelikasvin eri kehitysvaiheet.

 

Mistelisato pilkotaan mekaanisesti. Uutteesta valmistetaan 14-20° C lämmössä kaksi vetistä kantaliuosta, toinen kesä- ja syksysadosta (kesäuute) ja toinen talvi- ja kevätsadosta (talviuute). Kyseiset uutteet käsitellään erityisellä suodatinmenetelmällä. Talviuute ja kesäuute sekoitetaan suhteessa 3:1 erityisiä virtaus- ja stabilisointimenetelmiä käyttäen.

 

Näin syntynyt kantaliuos laimennetaan fysiologisella keittosuolaliuoksella lopullisiin eri vahvuuksiin (0.01 - 50 mg/ml lähtöainetta). Helixor®:ia on saatavilla kolmea eri lajia: A (Abietis), M (mali) ja P (Pini).

 

Katsausartikkeli

Schlodder D. Hintergründe des Helixor-Herstellungsprozesses. Der Merkurstab. Zeitschrift für Anthroposophische Medizin 2021;74(3):215-218. DOI: https://doi.org/10.14271/DMS-21356-DE

Lisätietoja suoraan valmistajalta www.helixor.de

Iscador ® lääkkeet valmistaa Iscador AG (Arlesheim, CH). Saatavilla on Iscador M, P ja Qu  eri kokoonpanoissa ja vahvuuksissa. Mistelikasvit kerätään sekä keskikesällä että keskitalvella ja niistä valmistetaan vetinen extrakti. 

Uuttamisen jälkeen saatu kesä- ja talvipuristemehu sekoitetaan erityisellä menetelmällä.

Katsausartikkeli:

Ramm H, Schaller G, Urech K, Baumgartner S. Iscador – Pharmazeutische Grundlagen und spirituelles Verständnis für die Verarbeitung der Mistel zum Krebspräparat. Der Merkurstab. Zeitschrift für Anthroposophische Medizin

2021;74(3):219-226. DOI: https://doi.org/10.14271/DMS-21357-DE

Lisätietoja suoraan valmistajalta www.iscador.com

Iscucin® lääkkeet valmistaa Wala AG. Kyseessä on mistelivesiuute lehdistä, varsista, imujuurista ja marjoista, jotka kerätään kesällä ja talvella.

 

Valmistusprosessissa kesä- ja talvisadosta saadut kantaliuokset sekoitetaan keskenään. Tästä syntyvä lopullinen liuos laimennetaan suhteessa 1:20 useita kertoja, jolloin syntyvät eri vahvuudet A-H. Vahvuudet ilmaistaan siten, että A on eniten ja H on vähiten laimennettu.

Iscucin vahvuuksien A-H rinnalla on saatavilla yksittäispakkauksissa laimennussarjat l ja ll. Laimennussarja l sisältää vahvuudet A-D ja ll vahvuudet D-G. Vahvuutta H on saatavilla vain erikseen.

 

Iscucin® on saatavilla isäntäpuista  A (Abietis=kuusi), C (Crategi=orapihlaja), M (Mali=omenapuu), P (Pini=mänty), Po (Populi=poppeli), Qu (Quercus=tammi), S (Salix=paju) ja T (Tiliae=lehmus).

 

Katsausartikkeli:

Hirschberger S, Giesder M. Beschreibung und Hintergründe der Iscucin- Herstellung bei der WALA Heilmittel GmbH. Der Merkurstab. Zeitschrift für Anthroposophische Medizin 2021;74(3):227-232. DOI: https://doi.org/10.14271/DMS-21358-DE

Lisätietoja suoraan valmistajilta www.wala.world.de

bottom of page