05_Mai_2012_sreen.jpg

Valmisteet

Integratiivisessa onkologiassa käytetyt antroposofiset mistelivalmisteet ovat tällä hetkellä abnobaVISCUM®, Helixor®, Iscador® ja Iscucin®.

Kantaliuokset on valmistettu koko kasvin ekstrakteista. Valmistusprosessit on standardoitu, jotta saadaan mahdollisimman tasaiset misteliaineenosien pitoisuudet. Valmistuksessa noudatetaan raaka-aineen keruusta lopulliseen ampullin etiketöintiin asti GMP (good manufactural practice) -käytäntöä.

Valmistusprosessissa kantaliuokset eritellään sen isäntäpuun mukaan, josta misteli on kerätty.

Mistelit ovat peräisin  Abies (A), vaahteran Acer (Ac), mantelipuun Amygdalus (Am), koivun Betula (B), orapihlajan Crataegus (C), saarnin Fraxinus (F), omenapuun Malus (M,) männyn Pinus (P), poppelin Populus (Po), tammen Quercus (Qu), pajun Salix (S), lehmuksen Tilia (T) ja jalavan Ulmus (U) oksilta.

 

Mistelikasvin ominaisuudet ja kasviuuteen koostumus riippuu isäntäpuusta, jossa misteli kasvaa. Tästä syystä isäntäpuun valinnalla on merkitystä mistelin käytössä. Isäntäpuu näkyy valmisteen nimessä kuten M=malus, P=pinus jne.

Mistelikasvit kerätään sekä kesällä että talvella huomioiden myös kasvin sukupuolen suhdetta. Sato prosessoidaan menetelmillä,  jotka vaihtelevat hieman eri valmistajien välillä.

abnobaVISCUM® valmisteita on saatavilla eri isäntäpuista kuten kuusesta (Abietis), vaahterasta (Aceris), mantelista (Amygdali), koivusta (Betulae), orapihlajasta (Crategi), saarnista (Fraxini), omenapuusta (Mali), männystä (Pini) ja tammesta (Quercus).

Lääkkeet valmistetaan mistelikasvin lehdistä, varsista ja marjoista, jotka kerätään eri isäntäpuista kesällä ja talvella. Mistelisadosta puristetaan hapettomissa olosuhteissa tapahtuva vetinen uute. Erityisen menetelmän avulla näin saatu uute sisältää 75% kasvin lähtöainetta, joka mahdollistaa sen, että abnobaVISCUM® valmisteisiin saadaan tarvittaessa myös erityisen korkeita pitoisuuksia mistelin vaikuttavista aineista.

Uuttamisen jälkeen itsekustakin isäntäpuusta saatu kesä- ja talvipuristemehu sekoitetaan huoneenlämmössä erityisellä virtausmenetelmällä.

 

Kantaliuokset laimennetaan eri vahvuuksiin (20mg, 2mg, 0,2mg ja 0,02 mg) tai ”potensoidaan” homeopaattisiin vahvuuksiin (D6, D10, D20 ja D30) homeopaattisessa farmakopoessa (HAB) kuvattujen ohjeiden mukaan. Valmis tuote jaetaan steriilisti ampulleihin farmaseuttisen GMP:n mukaisesti. 

Helixor® lääkkeet valmistetaan tuoreista nuorista misteliversoista (lehdet, varret, kukat ja marjat). Versot kerätään käsin neljä kertaa vuodessa talvella, keväällä, kesällä ja syksyllä. Näin otetaan huomioon mistelikasvin eri kehitysvaiheet.

 

Mistelisato pilkotaan mekaanisesti. Uutteesta valmistetaan 14-20° C lämmössä kaksi vetistä kantaliuosta, toinen kesä- ja syksysadosta (kesäuute) ja toinen talvi- ja kevätsadosta (talviuute).

 

Kyseiset uutteet käsitellään erityisellä suodatinmenetelmällä ja tutkitaan mahdollisten epäpuhtauksien ja haitta-aineiden suhteen. Kesäuute ja talviuute sekoitetaan suhteessa 1:3 erityisiä virtaus- ja stabilisointimenetelmiä käyttäen.

 

Näin syntynyt kantaliuos laimennetaan fysiologisella keittosuolaliuoksella lopullisiin eri vahvuuksiin (0.01 - 50 mg/ml lähtöainetta). Steriili filtraation jälkeen lopullinen valmiste  jaetaan steriilisti ampulleihin. Helixor®:ia on saatavilla kolmea eri lajia: A (Abietis), M (mali) ja P (Pini). 

Iscador ® valmistaa Iscador AG (Arlesheim, CH). Saatavilla on Iscador M, P ja Qu  eri kokoonpanoissa ja vahvuuksissa. Mistelikasvit kerätään sekä keskikesällä että keskitalvella ja niistä valmistetaan vetinen extrakti. 

Uuttamisen jälkeen saatu kesä- ja talvipuristemehu sekoitetaan erityisellä menetelmällä.

Iscucin® on Wala AG:n valmistama  mistelivesiuute lehdistä, varsista, imujuurista ja marjoista, jotka kerätään kesällä ja talvella.

 

Valmistusprosessissa kesä- ja talvisadosta saadut kantaliuokset sekoitetaan ja laimennetaan sitten suhteessa 1:20.

 

Saatavilla on laimennussarjat l ja II. Vahvuudet ilmaistaan siten, että A on eniten ja H on vähiten laimennettu. Potenssisarja l sisältää vahvuudet A-D ja ll vahvuudet D-G. Vahvuutta H on saatavilla vain erikseen. Iscucin® on saatavilla isäntäpuista  A (Abietis), C (Crategi), M (Mali), P (Pini), Po (Populi), Qu (Quercus), S (Salix)  ja T (Tiliae).

Lisätietoja suoraan valmistajilta.